Ďakujeme za Váš nákup. Nákupom ste podporili činnosť Cor Sancti Martini, n.o.

Viac o jej projektoch sa dočítate na https://www.corsanctmartini.sk